Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

KOŚĆIÓŁ PAR. p. w. Narodzenia N. Marii Panny

KOŚĆIÓŁ PAR. p. w. Narodzenia N. Marii Panny. W 1444 r miało miejsce erygowanie parafii p. w. Narodzenia N. M. P. I św. Jerzego, z fundacji Świętosława (Jana w dokumencie erekcyjnym) Goljasza z Łęgu, dokonane przez bpa Płockiego Pawła Giżyckiego. Kolejny kościół drewniany wzniesiony 1699- 1706 przez Stanisława Antoniego Szczukę, podkanclerzego litewskiego, istniał do 1908. Obecny neoromański z elementami neogotyckimi, wzniesiony został w latach 1908-11. Murowany z cegły, nietynkowany. Trójnawowy, halowy z czworoboczną wieżą od frontu, zniszczoną 1944, nie odbudowaną. Prezbiterium i nawy boczne zamknięte trójbocznie. Sklepienia kolebkowe z dekoracyjnymi żebrami, w kruchcie pn. Krzyształowe i krzyżowe. Nawy wydzielone opilastrowanymi filarami ze służkami na narożach. W ścianach bocznych pod oknami wnęki z fryzem arkadowym. Elewacje oszkarpowane, dekorowane fryzami ceglanymi.-Wyposażenie jednorodne ok. 1910, neogotyckie z elementami neoromańskimi. Feretrony ludowe 1. poł. XIX w. Z obrazami: 1. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Barbary; 2. Matki Boskiej Częstochowskiej i Ukrzyżowania. Monstrancja barokowa promienista, z drugiej poł. XVII w., odnawiana 1726 kosztem proboszcza słuckiego Andrzeja Świderskiego, uzupełniana ok. 1900 (neogotycki krzyżyk w zwięczeniu i gałązki kwiatowe wokół puszki); na ramionach figurki adorujących aniołów, nodus gruszkowy, stopa wypukła czterolistna z trybowanym ornamentem małżowinowym, główkami anielskimi i pękami owoców. Krzyż ołtarzowy noebarokowy koniec XIX w., sygn. Fraget Warszawa. Sześć lichtarzy neoklasycznych o kanelowanych trzonach,koniec XIX w., sygn. Fraget Warszawa

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi