Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kościół p.w. Imienia NMP w zespole klasztornym Pijarów

Kościół zbudowany w latach 1701-1704, w 1902 roku dobudowano zakrystię od  północy. Od południowego-wschodu połączony z budynkiem klasztoru, od północnego- zachodu z budynkiem kolegium. Obiekt murowany z cegły, otynkowany. Na planie prostkąta z dobudowaną przy północnej ścianie prezbiterium zakrystią, po przeciwnej stronie przedsionek z przejsciem do klasztoru. Fasada trójosiowa wyznaczona przez pilastry toskańskie na półokrągłym przyczółkiem, wewnątrz niego data 1704. Nad portalem płycina w analogicznej tynkowanej opasce jak portal, wewnątrz niej tynkowane symbole Maryjne. Powyżej okno zamknięte łukiem odcinkowym. Następnie fryz wewnątrz, którego łacińska inskrypcja. Fasada zwieńczona trójkątnym szczytem obwiedzionym gzymsem. Wewnątrz niego oko opatrzności otoczone przez putty. Szczyt w narożach i zwieńczeniu flankowany przez kamienie sterczyny. Części boczne fasad niższe z prostokątną płyciną. Zamknięte spływami z kamienną sterczyną. Do ścian bocznych bliżej fasady przylegają skrzydla klasztoru. Elewacje boczne gładkie z otworami okiennymi o zróżnicowanej wielkości, zamknięte łukami odcinkowymi i płaskimi. Ściany wzdłużne nawy głównej i naw bocznych zamknięte gzymsem wieńczący. Ściany zakrystii ujęta lizenami. Ściana tylna gładka z dwoma pionowymi szeregami prostokątnych płycin. Elewacja tylna zwieńczona gzymsem. W szczycie obwiedzionym gzymsem okulus. W szczycie dachu nad prezbiterium murowana sygnaturka zwieńczona krzyżem. Nawa główna z dachem dwuspadowym, nawy boczne z jednospadowymi, zakrystia z dwuspadowym. Wszystkie kryte blachą miedzianą.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi