Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Murowany kościół zaczęto wznosić w 1906 roku, po wydaniu przez cara ukazu tolerancyjnego. 2 sierpnia 1914 roku ogromną neogotycką świątynię konsekrowano pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Wówczas też reaktywowano parafię katolicką. Kościół jest murowany z czerwonej cegły; niektóre detale na jego elewacjach, m.in. blendy i fragmenty maswerków podkreślono tynkiem. W jego architekturze widoczne są liczne, charakterystyczne dla gotyku elementy konstrukcyjne: przypory, łuki odciążające, pinakle oraz dekoracyjne: schodkowe szczyty, maswerki, rozeta. Jest to budowla dwuwieżowa, wzniesiona na rzucie krzyża łacińskiego z wydatnym transeptem, o zamkniętym trójbocznie prezbiterium obwiedzionym wielobocznym ambitem (obejściem).
Wnętrze kościoła zostało otynkowane, a elementy konstrukcyjne oblicowane czerwoną cegłą (żebra sklepienne, obramienia arkad oraz otworów okiennych i drzwiowych, gzymsy). Nawy przekryte są krzyżowymi sklepieniami żebrowymi z kolistymi zwornikami. Na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu oraz w kruchcie i flankujących ją pomieszczeniach bocznych (pod wieżami) zastosowano sklepienia gwiaździste. Żebra sklepień spływają na filary w postaci służek; ich kapitele są ceramiczne, szkliwione, z motywem trójliści i suchych gałązek.
Wyposażenie wnętrza jest drewniane z elementami pozłacanymi, głównie neogotyckie: ołtarz główny, ołtarz boczny Najświętszego Serca Jezusowego, ambona, organy. Neobarokowy ołtarz boczny Matki Bożej Bazylianki pochodzi z okresu międzywojennego. W ołtarzu głównym znajdują się figury Matki Bożej Anielskiej, Apostołów Piotra i Pawła i św. Michała Archanioła. W lewym ołtarzu bocznym umieszczono figurę Chrystusa z gorejącym sercem, w prawym ołtarzu ikonę Matki Bożej Bazylianki. Przypuszcza się, że powstała ona w XVI wieku i przez długi czas była czczona jako cudowna w unickiej cerkwi lipskiej. Po likwidacji parafii unickiej w 1875 roku ikonę przeniesiono do cerkwi prawosławnej, gdzie nadal była otaczana kultem, a wierni ufundowali jej metalową koszulkę. Po 1918 roku parafię prawosławną zlikwidowano, a murowaną cerkiew zburzono. Ikona została przeniesiona do kościoła, gdzie w 2001 roku ukoronowano ją papieskimi koronami.
 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi