Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej w Downarach

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Downarach ma krótką, lecz ciekawą historię. Jej początki wiążą się z osobą ks. Ksawerego Klimaszewskiego, który urodził się w tej miejscowości. On to w 1921 roku, po spaleniu kościoła w Goniądzu, do którego uczęszczali mieszkańcy Downar, zaproponował budowę tutejszej świątyni. W tym też roku zawiązał się komitet budowy kościoła. Jako podstawę postanowiono wykorzystać zrujnowany w czasie I wojny światowej gmach dawnego kasyna należącego do Twierdzy Osowiec, w której stacjonowały wojska rosyjskie. Z budynku zachowały się tylko fundamenty i fragmenty ścian, lecz mieszkańcy Downar i okolicznych wsi gromadzili cegłę rozbiórkową z rosyjskich koszar w pobliskim Osowcu.
Prace ruszyły po 1925 roku, kiedy oficjalnie erygowano parafię rzymskokatolicką w Downarach. Do prostokątnego w rzucie budynku kasyna dostawiono prezbiterium, zakrystię i dolne partie wieży. W 1926 roku zamówiony został u inż. Pawlika z Białegostoku projekt nowego kościoła i od tej pory budowa szła według tego planu. W 1930 roku prace ukończono, a 5 października biskup Romuald Jałbrzykowski konsekrował nowy kościół. Na uroczystość zaproszono odziały kawalerii i piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza z pobliskiego Osowca. Przed zagładą w czasie II wojny światowej uchronił kościół ówczesny proboszcz, ks. Henryk Sobolewski, „błagając Niemców na kolanach”, by nie wysadzali kościoła. Jedyną pamiątką po przechodzącym w 1944 roku froncie były ślady po pociskach, które utkwiły w ścianach budowli.
Kościół w Downarach jest budowlą trójnawową, pseudobazylikową (nawa główna jest znacznie wyższa niż boczne, lecz nie doświetlona własnymi oknami, jak ma to miejsce w kościołach bazylikowych). Nad fasadą wznosi się smukła wieża nakryta ostrosłupowym hełmem. Do niższego od naw, wzmocnionego szkarpami prezbiterium przylegają dwie niskie zakrystie. Nawa główna przekryta jest kolebką na gurtach (pasach sklepiennych), a nawy boczne płaskimi stropami. W fasadę świątyni wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą pamięci ks. Ksawerego Klimaszewskiego.
Wewnątrz kościoła można oglądać trzy ołtarze powstałe na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Neobarokowy ołtarz główny poświęcony jest patronce kościoła, Matce Bożej Anielskiej. Obraz do niego ofiarował w latach 30. XX wieku ks. Klimaszewski.  W niszy lewego ołtarza znajduje się współczesna figura Chrystusa, w prawym zaś obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, pochodzący z kościoła garnizonowego w twierdzy Osowiec. Ściany i stropy świątyni pokrywa polichromia z 1998 roku autorstwa Marka Karpa. 
Obok kościoła stoi stara plebania w stylu dworkowym, wzniesiona w latach 1927-1928.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi