Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kościół pw. św. Agnieszki

W 1922 roku proboszcz ks. Adam Abramowicz rozpoczął zbiórkę pieniędzy wśród parafian i w tym samym roku ruszyła budowa kościoła zaprojektowanego przez profesora Politechniki Warszawskiej Oskara Sosnowskiego (współpraca tych dwóch wybitnych ludzi zaowocowała później budową słynnego modernistycznego kościoła p.w. św. Rocha w Białymstoku). Sosnowski zrezygnował z niemodnej już wówczas stylistyki gotyckiej na rzecz form neobarokowych. Zaprojektował dwuwieżowy, bazylikowy kościół, w którego rzucie przenikały się dwa kształty zbliżone do elipsy: korpus nawowy i transept. Dzięki odsunięciu wież od wklęsłej fasady, przekryciu nawy stromym dachem łamanym i zwieńczeniu hełmów sterczynami architekt uzyskał dynamiczną, nowoczesną bryłę, w której jednak łatwo odczytać inspiracje późnym barokiem. Te nawiązania były wynikiem poszukiwań polskiego stylu narodowego, którego opracowanie było ambicją architektów okresu międzywojennego.
Kościół św. Agnieszki znacząco ucierpiał w 1944 roku. Źle założone przez Niemców ładunki wybuchowe zniszczyły nie tylko wieże, które mogły się stać punktem obserwacyjnym, ale zburzyły niemal cały kościół poza kaplicą św. Antoniego i częścią prezbiterialną. Odbudowa świątyni, prowadzona głównie w latach 40. i 50. XX wieku, została ukończona w 1973 roku. Obecnie we wnętrzu kościoła można oglądać m.in. neobarokowy ołtarz główny z krucyfiksem z połowy XVIII wieku zasłaniany XX-wiecznym wizerunkiem św. Agnieszki. W zwieńczeniu ołtarza umieszczono dwie piękne figury aniołów datowane na XVIII stulecie.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi