Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem

Murowany kościół wybudowano w 1846 roku, głównie dzięki wsparciu Wojciecha Wilhelma Ołdakowskiego, marszałka szlachty obwodu białostockiego i właściciela majątku Szorce Krynice. Korpus nawowy kościoła połączony z prezbiterium ma rzut prostokątny; w latach 1948-1949 dostawiono do niego dwie obszerne kaplice przypominające ramiona transeptu. Do prezbiterium przylegają trzy zakrystie: dwie do elewacji bocznych i jedna do elewacji tylnej, dobudowana w latach 40. XX wieku. Środkowa część fasady jest nieco wysunięta, poprzedzona gankiem w formie portyku. Jej druga kondygnacja, przepruta półkolistym oknem, tzw. termalnym, ujęta jest niewielkimi wolutami i zwieńczona trójkątnym szczytem. Nad fasadą wznosi się masywna, jednokondygnacyjna wieża, której elewacje dzielą podwójne pilastry dźwigające belkowanie. O ile elewacje zewnętrzne kościoła pozbawione są właściwie cech stylowych, wnętrze można określić mianem typowo klasycystycznego. Podzielono je toskańskimi kolumnami na trzy nawy. Nawa główna przekryta jest sklepieniem kolebkowym na gurtach, czyli pasach sklepiennych, nawy boczne zaś nakryto płaskimi stropami. Jednolity rytm kolumnad prowadzi wzrok ku prezbiterium, w którego ścianie, nad ołtarzem głównym, znajduje się półkoliste okno z witrażem przedstawiającym gołębicę Ducha Świętego. Również biało-złota kolorystyka wnętrza nawiązuje do stylistyki klasycystycznej. Po obu stronach prezbiterium znajdują się dwukondygnacyjne pomieszczenia pomocnicze – zakrystia i skarbiec, których empory otwarte są do prezbiterium prostokątnymi prześwitami. Ołtarze wykonane zostały w latach 60. XX wieku. W głównym znajduje się obraz przedstawiający Apostołów Piotra i Pawła, przypisywany Janowi Glogerowi, właścicielowi majątku Jeżewo, ojcu znanego historyka i krajoznawcy Zygmunta. W nawie bocznej można zobaczyć barokowo-ludowe przedstawienie Matki Bożej Szkaplerznej, pochodzące z XVIII wieku, zakryte srebrną sukienką.. Jest ono pamiątką po założonym w 1678 roku przez Helenę Bajkowską Bractwie Szkaplerznym, którego pierwszą siedziba była kaplica Bajkowskich przy XVII-wiecznym kościele trzciańskim. W ścianie kościoła wmurowane jest epitafium z czarnego marmuru poświęcone fundatorowi Wojciechowi Ołdakowskiemu, zmarłemu w 1846 roku. 
Przed kościołem wznosi się trójkondygnacyjna, murowana z kamienia dzwonnica-brama, wybudowana w 1873 roku. Jej naroża, gzymsy, obramienia otworów okiennych oraz pilastry w górnej kondygnacji pokryte są tynkiem, co stanowi kontrast dla kamiennych elewacji. We wnętrzu dzwonnicy wisi późnogotycki dzwon z 1522 roku.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi