Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niedźwiadnej.

Gotycka świątynia z połowy XVI w.Jest to
budowla niewielka, niezbyt wysoka, a szeroka co daje wrażenie ciężkości. Zbudowana
w oparciu o niezbyt skomplikowane plany jest świątynią jednonawową krytą wysokim
dwuspadowym dachem. Znajdowały się w niej trzy ołtarze. Główny – murowany z obrazem Najświętszej
Marii Panny oraz dwa boczne. Charakterystyczną cechą kościoła w Niedźwiadnej
jest brak architektonicznie wyodrębnionego prezbiterium, zaznaczonego dawniej
tylko belką tęczową.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi