Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kościół w Białaszewie

Kościół w Białaszewie
Zespół kościelny składa się z kilku obiektów powstałych w różnym czasie. 
Na miejscu rozebranego w 1944r. XVIII-wiecznego, drewnianego kościoła, w latach 1958 - 62 wzniesiono świątynię murowaną o pozbawionej wyrazu bryle.
Jednakże zastosowanie we wnętrzu kościoła ciekawej konstrukcji żelbetonowej, sprawia, że budowlę tę uznać należy za obiekt ponadprzeciętny. 
Kościół otoczony jest kamiennym murem odgradzającym też cmentarz, datowanym na 4 ćw. XIX w. 
Po północnej stronie kościoła, w obrębie muru usytuowany jest monument poświęcony pamięci żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. 
Z kolei po stronie płd. Zachodniej zlokalizowana jest drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowo - ryglowej, postawiona na początku XXw.
W 50-tą rocznicę budowy kościoła w 2008 roku wybudowano dwie wieże, zmieniono pokrycie dachu z eternitu na dachówkę ceramiczną i wykonano zadaszenia nad wejsciami do kościoła.
Po pracach remontowych kościół nabrał bardziej sakralnego wyglądu.
Zmienił sie nie tylko wyglad zewnętrzny ale i jej wnętrze. 
Zrobiono nowe prezbiterium, lektorium i swiecznik przyołtarzowy. Kościól ma również nowe profesionalne nagłośnienie.
W przyszłości planowana jest wymiana okien z wstawieniem witraży i wykonanie elewacji.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi