Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Nowy Dwór

Dom z lat dwudziestych XX w., posadowiony na fundamencie z kamieni polnych łączonych zaprawą cementową. Ściany szalowane deskami w układzie pionowym i w "jodełkę" do dolnej krawędzi okien, powyżej w poziomym. Okna w ścianie frontowej z prostymi, trójkątnymi nadokiennikami. Dach dwuspadowy, kryty blachą.


Dom z początku XX w. posadowiony na fundamencie z kamieni polnych. Ściany o konstrukcji wieńcowej i sumikowo-łątkowej. Dach dwuspadowy kryty eternitem.


Stodoła o konstrukcji ścian sumikowo-łątkowej, z charakterystycznym czterospadowym dachem krytym strzechą. (Fotografia z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX w.)
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi