Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Pani Jadwiga Solińska, Artystka ludowa

„Otrzymałam od Boga bezcenny skarb. Tym skarbem jest moje życie. A ponieważ życie jest tylko chwilą, więc tej chwili nie można zmarnować. Dlatego każdy wolny czas poświęcam pracy twórczej”.

Pani Jadwiga Solińska ( ur. 1 stycznia 1929 roku w Wąsoszu) jest wybitną artystką ludową. Wywodzi się z patriotycznej rodziny chłopskiej. Od 12 kwietnia 1940 do 19 lutego 1946r. przebywała z mamą, babcią i siostrą na zesłaniu w Kazachstanie

Największe sukcesy osiągnęła w plastyce obrzędowej, zdobniczej i pisarstwie. Tworzy od 1944 pod wpływem doświadczeń zesłania syberyjskiego. Jest wielokrotną laureatką Ogólnopolskiego Konkursu literackiego im. J. Pocka ( m.in. I nagroda w 2009; II w latach 1998 i 2002).

Opublikowała 20 tytułów książkowych:

Biały rumak (2004), Błękitne piekiełko (2000), Cygan i Pimpusia (2004), Dawne tradycje i obyczaje w Wąsoszu Grajewskim i okolicach (2006), Dwa słońca (20009), Feluś, Zenuś i Salusia (2007), Graj Ewo (1998), Helenka (2010), Krakowski lajkonik (2001), Krasnoludek i myszka (2001), Krzak burzanu (1999), Pypcio i pchełki (2003), Siostry z kazachstańskich stepów (2010), Skarb (1998), Sybiraczka (1993, 1995, 2000), Szczęście (1995, 2001), Teofila i motyl (2000), Złoty dom ( 1994, 1996), Święta Zofija kłosy wywija (2011), „96 Krzyży”(2012)

Ostatnia publikacja „96 Krzyży” ma charakter poetycko-albumowy i służy upamiętnieniu ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Pisarstwo p. Jadwigi Solińskiej składa się głównie z liryków, przekazów wspomnieniowych, opowieści wierzeniowych, anegdot i wierszowanych tekstów dla dzieci.

Autorkę uhonorowano Orderem Serca Matkom Wsi, Nagrodą im. Z. Glogera, Nagrodą im. O. Kolberga, Srebrnym Medalem „Gloria Artis”. Od 1988 należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w 2006 została przyjęta do Związku Literatów Polskich, jest też członkiem Koła Literatów Polskich im. Z. Herberta w Lublinie i Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej- Kręgu Seniorów im. L. Kaliwody.

W dniach 25-26 kwietnia 2009r. zorganizowano w Wąsoszu przedsięwzięcie Mój ślad na ziemi z udziałem mieszkańców Wąsosza, powiatu, gości z Województwa, kraju i z zagranicy w ramach którego odbył się uroczysty Benefis Pani Jadwigi Solińskiej z okazji 80 urodzin , 65-lecia działalności pisarskiej i twórczości ludowej oraz 20-lecia działalności w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych.


Mieszkanka Wąsosza jest uznana w całej Polsce artystką ludową. Znana też jest za granicą. Pomimo swego wieku wciąż poświęca się swojej pasji i ma mnóstwo pomysłów. Tworzy tradycyjne i wileńskie palmy wielkanocne, tradycyjne ozdoby choinkowe (anioły, baletnice, gwiazdki ze słomy), kwiaty z bibuły, różnego rodzaju wycinanki własnego pomysłu. Wcześniej pani Jadwiga tworzyła kompozycje z suszonych kwiatów, kwiaty z piór, różnego rodzaju ozdoby ze słomy.

W Drozdowskim Muzeum Przyrody Pani Jadwiga spotyka się od lat z uczestnikami Wiosennych Zlotów Drużyn Harcerskich Komendy Hufca Ziemi Łomżyńskiej, których chętnie obdarowuje swoimi palmami wielkanocnymi, kolorowymi kwiatami, a ponadto zaciekawia gawędami i piosenkami.

Pani Jadwiga Solińska dzieli się swoją pasją z dziećmi i młodzieżą, przeprowadzając wielokrotnie warsztaty rękodzieła w szkołach, domach kultury, w Muzeum Przyrody w Drozdowie, w Białostockim Muzeum Wsi oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu.

Wystawy jej prac można oglądać w wielu zakątkach kraju.

Tel. 862731004

 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi