Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Pani Krystyna Galińska, Malarstwo

Krystyna Galińska

Mieszkanka Wąsosza (ur. w 1936r.)

      Pani Krystyna Galińska swoje lata aktywności zawodowej poświęciła edukacji dzieci i młodzieży.
 Ukończyła studia  nauczycielskie  i wyższe studia o specjalizacji – plastyka. Od 1954 r. była nauczycielką  wychowania plastycznego w Szkole Podstawowej w Wąsoszu. Pełniła też funkcje dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wąsoszu oraz inspektora oświaty  w Gminie Wąsosz. Pracując w GOK-u,  prowadziła teatrzyk kukiełkowy, zespół taneczny, recytatorski itp. Zajmowała się szeroko pojętą działalnością kulturalno – oświatową.

    Dopiero po przejściu na zasłużoną emeryturę, w 1989r. pani Krystyna zaczęła rozwijać swoje pasje – malarstwo akwarelowe oraz szydełkowanie. Wystawa jej prac miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu w 2010r.  Swoje prace prezentowała również, wspólnie z innymi twórcami z Gminy Wąsosz, na Dożynkach Wojewódzkich w Mońkach.

    Pani Krystyna Galińska nadal udziela się społecznie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu. Od wielu lat jest przewodniczącą komisji Konkursu Recytatorskiego „O nagrodę Misia Wierszownisia”, dokonując  niełatwych  wyborów wśród uczestników konkursu.
Chętnie bierze też udział w warsztatach artystycznych oraz wernisażach wystaw lokalnych twórców organizowanych w GOKiS w Wąsoszu.

 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi