Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Pani Maria Ramotowska, Ozdoby wykonane z bibuły

Pani Maria pochodzi z rodziny chłopskiej. Już jako dziecko – uczennica SP w Orlikowie przejawiała zdolności artystyczne. Często razem z mamą robiła kwiaty z kolorowej bibuły i inne ozdoby wnętrza domu. W latach młodzieńczych, gdy ukończyła LO rozpoczęła pracę na wsi jako nauczyciel w SP w Nieławicach. W 1985r. wyszła za mąż i podjęła pracę w SP w Szczuczynie jako nauczyciel. Ma dwóch wspaniałych synów Bogusława i Pawła. Przez długie lata nie miała czasu na swoje hobby, bo to rodzina i studia zajmowały jej całą uwagę. Aż przyszedł czas, gdy synowie odrośli, studia zostały ukończone, wybrała się na szkolenie do Łomży „Kwiaty Kurpiowskie” gdzie trafiło do niej, że kwiaty z kolorowej bibuły wykonane bardziej misternie i estetycznie mogą być wykorzystywane w różny sposób, jak również przy różnych okazjach. Pani Maria oczywiście robi to w wolontariacie. Jej kwiaty wzbogacały między innymi wystawy rękodzieła w Osowcu, Nowogrodzie, Rajgrodzie i były też atrakcją 500-lecia woj. podlaskiego. Są elementem dekoracji w Szkole Podstawowej, w której pracuje od 30 lat. „Kocham dzieci i kwiaty” mówi P. Maria. Umiejętność tą powoli przejmuje po mamie młodszy syn Paweł, ale nie wiem czy uda jej się przekazać tę pasję wśród swoich wychowanków. Kwiaty dla Pani Marii są odskocznią od pogoni życia codziennego.

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi