Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Połomin

Wieś powstała w XVI w w czasie kolonizacji Puszczy Nowodworskiej. Była siedziba klucza dóbr królewskich ekonomii grodzieńskiej. Istniejący do XIX w majątek / resztki dworu można oglądać do dziś w odległości ok. 300m po prawej stronie drogi / w ramach represji po powstaniu 1863r sprzedano Rosjaninowi M. Ziehowowi. We wsi kilka starych zabudowań z pocz. XXw - przy jednym z nich wykonany z tzw. glinobitki znajduje sie znak szlaku.
Poruszamy sie w dalszym ciągu na północ, oglądając po lewej ręce dwie zabytkowe kapliczki: drewniana, a dalej murowana z figurka drewniana Matki Boskiej wewnątrz. Dalej po prawej ręce drewniany krzyż "sokolski". Po około 2km dojeżdżamy do skrzyżowania dróg we wsi Kopciówka. W tej założonej XVIII w wsi, możemy obejrzeć kilka drewnianych krzyży wotywnych, wotywnych w tym jeden wyjątkowej urody położony na skrzyżowaniu dróg, przez które będziemy przejeżdżać. Jedziemy na północ i po około 1km po lewej mijamy wieże przekaźnikowa telefonii komórkowej. Za chwile w niewielkiej odległości po prawej ręce urokliwe małe jeziorko w kolonii Bachmacie. Przecinamy drogę do Suchowoli i jadąc brukiem osiągamy kolejna wieś.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi