Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi w Bombli-Marianowie

Kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi w Bombli-Marianowie

Pierwszy drewniany kościół we wsi Bombla został zbudowany 1946 roku dzięki zaangażowaniu i ofiarności mieszkańców. W pierwszych latach po wybudowaniu , wystrój świątyni był bardzo skromny. Ołtarz główny, ołtarze boczne , obrazy świętych , zostały wykonane przez artystów ludowych, a na wieży kościelnej zawieszono 500 kilogramowy dzwon. W roku 1948 sprowadzono 18-głosowe organy, nadstawę ołtarza głównego oraz chrzcielnicę. Pierwsza msza św. została odprawiona 2 lutego 1946 roku.
 
31 października 1946 r. , dekretem Ks.Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego została erygowana nowa parafia w Bombli Marianowie p.w. Niepokalanego Serca Maryi.
 
Obecny, murowany kościół , w stylu modernistycznym zbudowany został w 1990r. z inicjatywy
ówczesnego proboszcza ks.Czesław Łajkowskiego . Przy wznoszeniu budowli większość prac wykonywali i finansowali parafianie , dumni z nowej świątyni.
 
23 czerwca 1990roku Ks.Biskup Edward Kisiel Administrator Apostolski Archdiecezji w Białymstoku dokonał konsekracji obecnego kościoła.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi