Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

rzeka Ełk

Ełk jest prawobrzeżnym dopływem Biebrzy. 
Jej środkowy odcinek stanowi główną rzekę Gminy Grajewo 
Długość całkowita rzeki wynosi 113,6 km, w tym 26,1 km dolnego odcinka znajduje się na terenie województwa podlaskiego. 
Pozostała część leży w województwie warmińsko - mazurskim. 
Powierzchnia zlewni wynosi 1524 km2. 
Rzeka wypływa koło miejscowości Siedliska, około 12 km na południe od Gołdapi i płynie w kierunku południowym. 
Po drodze przepływa przez szereg jezior: Szwałk Wielki, Piłwąg, Łaźno, Litygajno, Łaśmiady, Straduny, Maleckie (Ołówka) i Ełckie zmieniając kilkakrotnie nazwę (Czarna Struga, Łaźna Struga, Ełk). Za główne koryto dolnego odcinka rzeki uznano Kanał Rudzki utworzony i uregulowany na przełomie XIX – XX wieku, omijający dużą część starego koryta rzeki Ełk i uchodzący do Biebrzy na 49,8 km jej biegu. 
Starym odcinkiem ujściowym koryta rzeki Ełk płynie obecnie rzeka Jegrznia przed ujściem do Biebrzy. 
Zlewnia rzeki Ełk ukształtowana została przez zlodowacenie bałtyckie. 
W większości zbudowana jest z glin zwałowych z fragmentami piasków i żwirów. 
Dolny odcinek rzeki przebiega przez obszary bagien w Kotlinie Biebrzańskiej. 
Główne dopływy rzeki Ełk to: Mazurka, Połomska Młynówka, Gawlik, Karmelówka, Różanica, Kanał Kuwasy, Binduga. 
Kanał Rudzki stanowi tzw. Kompleks Kuwaski, służył do przerzutów wody, stanowi przedłużenie rzeki Ełk, o długości 12,3 km. Kanał Rudzki łączy rzekę Ełk z Biebrzą płynącą już poza granicami gminy.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi