Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Ser Koryciński Swojski

Jak podają źródła historyczne tradycja wytwarzania sera korycińskiego sięga drugiej połowy XVII lub XVIII w. Obecnie wytwarzany jest przez zrzeszenie producentów, działające od 2004r ., a liczące około 30 członków, w gospodarstwach położonych w gminach: Korycin, Janów i Suchowola, w powiecie sokólskim (podlaskie).
Jest serem dojrzewającym, z surowego, pełnego mleka krowiego z dodatkiem enzymu podpuszczki oraz soli kuchennej.
W zależności od długości czasu leżakowania wyróżnia się trzy jego typy:
* ser koryciński swojski - świeży; dojrzewanie od 2 do 4 dni;
* ser koryciński swojski - leżakowany; dojrzewanie i leżakowanie od 5 do 14 dni;
* ser koryciński swojski - dojrzały; dojrzewanie i leżakowanie sera od 14 dni do kilku miesięcy.
„Ser Koryciński Swojski” jest wyrabiany tą samą metodą i z użyciem tych samych podstawowych surowców przez wszystkich członków grupy producenckiej.
Jest wizytówką regionu. Cieszy się dużym uznaniem i renomą na obszarze północnej i środkowej Polski. W 2004 r. na poznańskich targach „Polagra Farm” otrzymał I nagrodę oraz tytuł „Smak Roku”, „Perłę” w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo oraz „Tytuł Podlaska Marka Roku” w kategorii „Smak”.

Producenci Sera Korycińskiego Swojskiego:
Andrzej Łukaszuk, zam. Gorszczyzna 2, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 342
Czesława Łukaszuk, zam. Gorszczyzna 1, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 076
Agata Giaro, zam. Popiołówka 40a, 16-140 Korycin, tel. 85 7218 013
Agnieszka Nietupska, zam. Gorszczyzna 7, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 083
Krystyna Sadowska, zam. Aulakowszczyzna 3, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 043
Honorata Piekut, zam. Aulakowszczyzna 12, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 335
Maria Werdo, zam. Krukowszczyzna 63, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 182
Grażyna Szamreto, zam. Aulakowszczyzna 25, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 349
Agnieszka Gremza, zam. Szumowo 10,16 -140 Korycin, tel. 85 7219 323
Ewa Zdanewicz, zam. Zakale 10, 16 - 140 Korycin, tel. 664 092 094
Tomasz Nietupski, zam. Gorszczyzna 3A, 16 - 140 Korycin, tel. 502 157 275
Dorota Gil, zam. Sitkowo 29, 16 - 130 Janów, tel. 669 024 551
Alicja Zdanewicz, zam. Zagórze 9, 16 - 140 Korycin, tel. 85 7219 395
Dorota Nietupska, zam. Gorszczyzna 9, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 085
Teresa Nietupska, zam. Gorszczyzna 4, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 059
Teresa Lengiewicz, zam. Aulakowszczyzna 11, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 336
Bogusława Wiski, zam. Aulakowszczyzna 9, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 046
Monika Wawiernia, zam. Popiołówka 41, 16-140 Korycin, tel. 85 7219 017
Elżbieta Karabowicz, zam. Stok 10, 16-140 Korycin, tel. 85 712 80 90
Czesława Zarzecka, zam. Mielniki 19, 16-140 Korycin, tel. 504 050 306
Agnieszka Bielec, zam. Aulakowszczyzna 12, 16-140 Korycin, tel. 606 921 040


 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi