Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Skindzierz

Kolejna na trasie wieś XVII-wieczna zało­żona jako osada osoczników. Należała do leśnictwa sokól­skiego a potem jako królewszczyzna do klucza kumialskie­go. Nazwa niewątpliwie pochodzenia bałtyjskiego. We wsi przy szosie Białystok - Augustów zabytkowy wiatrak, kapliczka murowana i kilka krzyży wotywnych. Przystanek PKS.
Idziemy poboczem szosy przez wieś w kier. północnym i za ostatnimi zabudowaniami skręcamy w lewo w drogę gospodarską, która prowadzi do widocznej w oddali wsi Trzyrzecze.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi