Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Suchowola

Miasto nad rzeką Olszanką. Powstała w XVIw w czasie zasiedlania królewskiej Puszczy Nowod­worskiej. Nazwa związana z powstaniem na tzw. "suchym korzeniu" tj. na zrębie, drugi człon - wola - od dania wolnego czasu na spłacenie czynszu i innych powinności.W 1777 uzyskuje prawa miejskie. Do aktywizacji handlu i drobnego przemysłu przyczyniają się Żydzi sprowadze­ni tu na podstawie przywileju króla Augusta II. W poł. XVIIIw pojawia się o miejscowości opinia jako o Geograficznym Środku Europy. Suchowola w wiekach XVII i XVIII słynie z handlu zbożem i bydłem, szczególnie zaś końmi. Prawa miejskie traci w 1950r, ponownie uzyskuje w 1997r Zabytki: klasycystyczny kościół p.w. św. Piotra i Pawła z 1885r, sze­reg budynków murowanych z końca XIX i pocz. XXw, głaz i tablica informująca o środku Europy, łuk stalowy o ażurowej konstrukcji - element ołtarza polowego na lotnisku Krywlany w Białymstoku w czasie wizyty  papieża Jana Pawła II w 1991r. Przystanek PKS.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi