Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Trzyrzecze

Wieś średniej wielkości w odległości 1,5 km od szosy Białystok - Augustów. Nazwa pochodzi od trzech bezimiennych strumieni, dopływów Brzozówki. Powstała w XVIIw. Dawny majątek Mitranowskich, później Zygmuntowskich, rozparcelowany W 1944r. Zachowane dwie XIX- wieczne obory i resztki parku, kilka krzyży wotyw­nych.
Drogą żwirową wśród łąk idziemy w kier. północnym i po przejściu oko 5 km dochodzimy do stalowego mostu na rz. Brzozówce. Stąd szlak prowadzi na wschód. Dochodzimy do drogi łączącej Jatwieź Wielką i Małą.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi