Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Wypiekanie sękaczy - Jan Kułak

Specjalnością gospodarstwa agroturystycznego Jana Kułaka jest wypiek sękacza. Tradycja ta trwa już od 30 lat. Sękacz wypiekany jest metodą tradycyjną, w piecu opalanym drewnem olchy i brzozy. Wypiek dużego sękacza, z 60 jaj wiejskich, trwa ok. 3 godzin. Sękacze z Hamulki znane są nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju.
Kontakt:
Jan Kułak, zam Hamulka 13, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. 607 192 445, kulak@hamulka.pl, www.hamulka.pl
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi