Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Zabiele

Budynek łączący pod jednym dachem drewnianą część mieszkalną i murowaną gospodarczą. Jest to jedna z charakterystycznych cech budynków mieszkalnych znajdujących się w miejscowościach położonych na obszarze gmin nadbiebrzańskich.

Okno ościeżnicowe, ze zdobionym nadokiennikiem typu nalicznik oraz płycinowo-ramowymi okiennicami. Naliczniki to wysunięte poza płaszczyznę okna okapniki chroniące okno od deszczu.Wiatrak typu holenderskiego, zbudowany z 1928 r. Konstrukcja ścian słupowo-ramowa, dach wielopołaciowy z blachy. Brak śmigieł.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi