Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Zespół Artystyczny Kolorowy Tabor

Kolorowy Tabor to zespół artystyczny działający przy Szkole Podstawowej w Słuczu. To grupa uzdolnionych wokalnie najmłodszych mieszkańców Gminy Radziłów, nad którą piecze sprawuje Pani Alicja Tuzinowska. Kolorowy Tabor tradycyjnie można spotkać w zapustowy wtorek na rynku w Radziłowie. Na scenie śpiewem i tańcem cygańskim co roku chce uczcić ostatni dzień karnawału. Artystów można także oglądać na wielu festynach, piknikach a także na corocznych dożynkach powiatowych. W sierpniu 2009 r. reprezentowali gminę Radziłów na 496 Urodzinach Województwa Podlaskiego w Rajgrodzie. Natomiast 17 maja 2013 r. po raz kolejny zespół reprezentował swoją gminę na VIII Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku. Kolorowy Tabor cieszy się dużą popularnością – jego występy przyciągają tłumy.

 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi