Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Zespół „Szczuczyniacy”

Zespół śpiewaczo teatralny „Szczuczyniacy” powstał 6 grudnia 1993 roku przy Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie. Powstał jako zespół śpiewaczy - występowało w nim 8 kobiet. Do chwili obecnej zespół poza pieśniami podlaskimi i mazowieckimi ma w swoim repertuarze widowiska tradycyjne i obrzędowe: Wielką Sobotę, Oczepiny, Pieczenie chleba, Andrzejki, „Urodziny”, „Rajki”. Przedstawia też widowiska oparte na tekstach literackich i według własnych tekstów: „Dziady” część II Adama Mickiewicza i „Sąd nad Jezusem” wg. Lloyda Douglasa”, „Jak królewna grała w zgadywanki aż przegrała własną rękę” wg. Jana Drdy, „Misterium Męki Pańskiej”, „Piekielne wędrówki Króla Heroda”. Jest laureatem teatralnych i śpiewaczych przeglądów wojewódzkich, występował w Wilnie na Litwie. Brał udział w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. 9-krotnie reprezentował województwo podlaskie w czasie Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim. W roku 1995 został laureatem imprezy ogólnopolskiej - Sejmiku Centralnego w Tarnogrodzie. Założycielką i opiekunem zespołu jest od 20 lat Barbara Paszkowska. W zespole od chwili założenia występują : Barbara Jankowska, Marianna Szabelska,Helena Grabowska, Jadwiga Dylewska, Marianna Domiziak, Jadwiga Liszewska, Jadwiga Sielawa, Wieloletnim „stażem” w zespole mogą pochwalić się również: Ewa Zamojska, Witold Dylewski, Andrzej Szabelski ,Władysław Szymanowski, Władysław Liszewski, Jadwiga Drobińska, Marianna Kamińska, Krystyna Rosłoniewska. W zespole występuje również młodzież: Agnieszka Wilimczyk, Karolina Wierzbicka, Arkadiusz Zamojski, Mateusz Kowalewski, Zuzanna Zamojska, Oliwia Domiziak.

 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi