Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Zespół taneczny MAGUSIE

Zespół taneczny MAGUSIE działa przy Szkole Podstawowej w Radziłowie. Opiekunem grupy jest Pani Jolanta Kaszak. W skład zespołu wchodzą dziewczęta z klas II-VI (Wiktoria Gądek, Magdalena Jurska, Klaudia Kaszak, Julia Odachowska, Oliwia Odachowska, Wiktoria Odachowska, Weronika Polkowska, Aleksandra Tokarzewska, Agnieszka Wiśniewska, Magdalena Ziemkiewicz). Swoją przygodę z tańcem dziewczęta rozpoczęły w 2011 roku. Grupa uczestniczyła w wielu festynach, przeglądach, festiwalach oraz uroczystościach szkolnych dając popisy swoich umiejętności tanecznych. Na swoim koncie dziewczęta mają również pierwsze osiągnięcia. W 2012 roku na Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Kryształowy Łabędź” w Dolistowie nad Biebrzą grupa MAGUSIE zajęła III miejsce, a w 2013 roku na tym samym festiwalu dziewczęta wspięły się o jeden szczebel wyżej zdobywając miejsce drugie.

 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi