Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Zwierzyniec Wielki

Wieś założona w XVIII w w ostatnim etapie kolonizacji Puszczy Nowodworskiej. Nazwa od zwierzyny leśnej, pierwsi osadnicy pochodzili z Mazowsza. We wsi kościół o nowoczesnej architekturze p.w. NMP Królowej Polski, kilka starych budynków, krzyży wotywnych.
Szlak mija wieś po prawej ręce na luku drogi asfaltowej. Podążamy w kierunku południowo - zachodnim. Na skraju wsi Malowiste droga lukiem skręca w lewo. Oglądamy tu wysoki krzyż "sokolski". Po okolo 3km dojeżdżamy do miejscowości Domuraty. Wieś ta założona w II pol. XVII w przez rudników / pozyskiwali rude Darniowa / stanowiła dobra królewskie. Mijamy wieś. Za chwile osiągamy szosę Białystok - Augustów. Skręcamy w lewo a po 500m w prawo w drogę żwirowa.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi