Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Szlak kajakowy Kanałem Augustowskim z Augustowa do rzeki Biebrzy

km
0,0 - Augustów Ośrodek wodny PTTK ul,. Nadrzeczna ujście rzeki z jeziora Necko
1,7 - Śluza Augustów
6,6 - upust Sojownica - połączenie z jeziorem Sajno
7,1 - Śluza Białobrzegi
9,4 - upust Spichlerzysko
14,9 - Śluza Borki
21,0 - Śluza Sosnowo - pole namiotowe
31,4 - Polkowo - przystanek PKS
33,8 - Śluza Dębowo - poniżej pole namiotowe
34,2 - połączenie Kanału Augustowskiego z rzeką Biebrzą

Dalszy spływ przebiega rzeką Biebrzą. Do jej ujścia do rzeki Narew jest 84,2 km.

Żródło: http://www.biebrza.org.pl/70,szlaki-kajakowe.html?wiecej=240
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi