Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Szlak kajakowy rzekami Kumiałka i Brzozówka

Istnieje konieczność przenoszenia sprzętu na jazach spiętrzających w Korycinie (8,8 km szlaku) i na jazie przy wsi Mielniki (11,2 km szlaku). Dalsza trasa prowadzi rzeką Brzozówka (31,7 km).Utrudnieniem dla kajakarzy w korycie rzeki dolnego odcinka mogą być duże ilości roślinności wodnej. Problemy te zrekompensuje niesamowity charakter bardzo krętego, naturalnego koryta rzeczki z bogatą florą i fauną. W drugiej połowie roku pokonanie tego szlaku może być porównywane do przeprawy przez Puszczę Amazońską. Przy wysokich stanach wody problemem mogą być nisko położone kładki w rejonie kolonii wsi Brzozowa (Syberia). Na 30 km szlaku przy miejscowości Karpowicze jest zalew z kąpieliskiem i możliwością biwakowania, we wsi jest sklep spożywczy.

1 dzień Romaszkówka – Korycin - 8,7 km
km
0,0 (początek szlaku kajakowego rzeką Kumiałka) przy moście we wsi Romaszkówka;
6,3 - most we wsi Mielewszczyzna, grodzisko, poniżej mostu, zalew;
7,4 - Rudka, zabytkowy młyn i most drogi lokalnej;
8,3 - Korycin, kładka przed zalewem;
8,7 - zagospodarowane kąpielisko i miejsce do biwakowania w Korycinie.
 
2 dzień Korycin – Karpowicze – 21,6 km ( 30,3 km).
km
0,1 - jaz na zalewie w Korycinie (przenoska prawym brzegiem);
1,9 - most drogi krajowej Augustów – Białystok;
2,5 - jaz, przy niskich stanach przenoska prawym brzegiem;
4,2 - ujście Kumiałki do Brzozówki, na lewym brzegu przed mostem dogodne miejsce do wypoczynku;
7,3 - bród, przy niskim stanie wody trzeba przeprowadzić sprzęt;
9,5 - most przy wsi Brzozowa;
10,2 - jaz, przy niskich stanach przenoska prawym brzegiem;
18,3 - most drogi lokalnej Jatwieź – Poświętna;
21,6 - przepust na zalewie w Karpowiczach kajaki wyjmujemy na lewy brzeg.
 
3 dzień    Karpowicze - rzeka Biebrza 14,3 km ( 44,6 km)
km
0,5 - most drogi lokalnej Karpowicze – Suchowola;
1,0 - most drogi wojewódzkiej Goniądz – Dąbrowa Białostocka;
1,6 - jaz, przy niskich stanach przenoska prawym brzegiem;
6,8 - most drogi lokalnej Karpowicze – Jagłowo;
13,3 - most drogi lokalnej Zabiele – łąki nad Biebrzą i Brzozówką;
14,3 - ujście Brzozówki do Biebrzy;
+ 5,1 km - pole namiotowe w Dolistowie
+ 3,7 km - pole namiotowe w Dębowie

Źródło: http://www.biebrza.org.pl
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1