Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Szlak rowerowy Janów - Korycin (24km)

Pokaż / ukryj mapę
Szlak rowerowy Janów – Korycin oznaczony kolorem zielonym prowadzi lokalnymi drogami, biegnącymi w niewielkim oddaleniu od rzeki Kumiałki. Podróżując rowerem, obok piękne doliny Kumiałki zobaczymy także ciekawą rzeźbę terenu – Wzgórza Szumowskie. Atrakcją szlaku są średniowieczne grodziska w Aulakowszczyźnie i Milewszczyźnie oraz młyny wodne w Sitawce, Romaszkówce i Rudce.
Długość trasy wynosi 24 km i jest to optymalna wielkość na rodzinne, niedzielne wycieczki rowerowe.
0,0 km JANÓW – wieś, dawniej miasto, siedziba urzędu gminy, położona nad rzeką Kumiałką przy szosie Korycie – Sokółka. Pierwsze osadnictwo na przeł. XVII i XVIII. Dawna nazwa – Przybudek / od bud. smolarzy w puszczy /. Nazwa Janów występuje od 1715r. Prawa miejskie od 1971r, utracone pod koniec XIX w. Rozwój miasta w XVIII w /działalność podskarbiego nadwornego litewskiego litewskiego A. Tyzenhauza/, siedziba klucza dóbr, kilka manufaktur. Obecnie Janów jest ośrodkiem tkactwa ludowego – dywany dwuosnowowe, biegnie tędy szlak wycieczkowy „ Śladami rękodzieła ludowego”. Kościół p.w. św. Jerzego, neoromański z 1904r. W gminnym Ośrodku Kultury – szkoła tkactwa ludowego.
Szlak bierze początek przy przystanku PKS. Z placu przed kościołem skręcamy w prawo w ul. Białostocką. Jedziemy w stronę cmentarza po prawej mijając Gminny Ośrodek Kultury i szkołę. Za cmentarzem skręcamy w lewo. Szosą dojedziemy do młyna Sitawka.
 
2,0 MŁYN SITAWKA – młyn wodny z okresu międzywojennego, obecnie jest użytkowany, zbudowano nad rzeką Kumiałką. Tu ma powstać sztuczny zbiornik wodny jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy i okolic.
Drogą gruntową w kierunku płn. wracamy do Janowa. Po skręcie w lewo jedziemy w kierunku centrum miejscowości i objeżdżamy kościół od strony płn. Skręcamy w prawo, szosą asfaltową Janów – Korycie jedziemy aż do skrzyżowania z drogą prowadzącą w prawo, do Jasionowej Doliny. Po drodze do skrzyżowania minęliśmy Klub „Panderosa” – stolicę muzyki disco – polo.
 
7,5km JASIONOWA DOLINA – wieś powstała w XVII/XVIII w czasie kolonizacji Puszczy Kuźnickiej. W pobliżu wsi kilkanaście kurhanów z V – VI w , przy głównej drodze obok wiejskiej murowanej kapliczki ciekawy krzyż drewniany.
Po wyjechaniu do wsi skręcamy w lewo, w główną drogę biegnącą przez całą wieś. Droga ta prowadzi nas do mostu na Kumiałce. Za mostem drogą gruntową podążamy w kier. północno – zachodnim. Po lewej stronie w dole widać wijącą się rzekę. Dojeżdżamy do wsi Wyłudzi.
 
9,5km WYŁUDKI – drogą brukową przez wieś podążamy w dalszym ciągu w kierunku zachodnim by po przejechaniu 1 km osiągnąć wieś Wyłudź.
 
10,5km WYŁUDY- wieś założona w XVII w w czasie kolonizacji Puszczy Kuźnickiej. Nazwa prawdopodobnie od Wyłuda – imię lub nazwisko osadnika. W okresie międzywojennym Wyłudy i Wyłudki uchodziły za wsie bogate, o wysokiej kulturze rolnej.
W środku wsi skręcamy w lewo i po przejechaniu w kierunku południowym 2,5 km docieramy do szosy asfaltowej Korycie – Janów.
12,5km ZABRODZIE – wieś założona w XVII w przy szosie Janów – Korycie. Dawne dobra królewskie. We wsi kilka drewnianych krzyży wotywnych oraz pochodzący z lat 30 – tych XX w budynek szkoły o ciekawej, przypominającej polski dwór szlachecki o ciekawej architekturze.
Skręcamy w lewo i szosą po przejechaniu 500 m docieramy do kolonii Romaszówka.
 
13,0km ROMASZkÓWKA – to kilka gospodarstw usytuowanych nieopodal czynnego młyna, zasilanego energią elektryczną. Rozwidlenie rzeki na dwa korytarze, świadczy o tym, że był tu niegdyś młyn wodny.
Szlak schodzi z szosy w prawo, w żwirową drogę biegnącą na południe. Jedziemy żwirówką do skrajnych zabudowań kol. Szumowo. Po minięciu zabudowań skręcamy w lewo na skraju lasu / biegnący dotąd wspólnie szlak pieszy prowadzi prosto/. Dojeżdżamy do północnego skraju wsi Szumowo.
 
15,5km SZUMOWO – wieś z począt. XVII w w dawnej Puszczy Kuźnickiej w dobrach królewskich. Nazwa od osadnika - Szuma. We wsi kilka krzyży wotywnych drewnianych i metalowych. W kierunku wschodnim ciekawe krajobrazowo Wzgórza Szumowskie.
We wsi jedziemy drogą brukową aż do ostatnich zabudowań. Tu skręcamy w prawo a następnie w lewo i łączymy się ponownie ze szlakiem pieszym. Drogą gruntową podążamy na południe do skraju wsi Aulakowszczyzna.
 
17,5km AULAKOWSZCZYZNA – wieś z począt. XVII w, dawne dobra królewskie klucza kumialskiego. Dobrze zachowane grodzisko średniowieczne z widocznymi wałami, także podgrodzia.
Skręcamy z drogi gruntowej w prawi i szosą asfaltową dojeżdżamy do przystanku PKS Gorszczyzna.
 
18,5km GORSZCZYZNA – niewielka wieś, jak inne wzdłuż Kumiałki założona w wieku XVII.
Do wsi nie wjeżdżamy, zostawiając ją po prawej stronie. Jedziemy dalej szosą. Na skrzyżowaniu dróg w Milewszczyźnie skręcamy w prawo. Za mostem na Kumiałce znów łączymy się ze szlakiem pieszym.
 
19,5km MILEWSZCZYZNA – wieś XVII – wieczna, dawniej był tu młyn wodny. Grodzisko średniowieczne na miejscu którego opuszczone zabudowania gospodarskie. Dobre miejsca biwakowe.
Drogą żwirową w kierunku północnym dojeżdżamy do skrzyżowania, skręcamy w lewo a po przebyciu ok. 300 m ponownie w lewo w drogę gospodarską. Doprowadzi nas ona do wsi Rudka.
 
22,0km RUDKA – wieś XVII – wieczna, nad rzeką Kumiałką. Nazwę zawdzięcza rudzie darniowej występującej w niewielkich ilościach na łąkach. Najciekawszym obiektem we wsi jest młyn wodny położony na starodawnej grobli. Młyn ten obecnie zmieniono w obiekt o charakterze turystycznym /miejsca noclegowe/.
Od młyna jedziemy w kierunku południowym do szosy, tu skręcamy w prawo w kierunku widocznego kościoła w Korycinie. Naprzeciw cmentarza zjeżdżamy z szosy w prawo, w ścieżkę biegnącą przez dawny, XVIII – wieczny park plebański. Mijając po lewej stronie kościół dojeżdżamy do Korycina.
 
24,0km KORYCIN – wieś gmina założona w połowie XVII w jako wieś osoczników broniących Puszczy Kuźnickiej od strony Podlasia. Pierwotna nazwa Dąbrówka – Kumiałka. Obecna pochodzi od kory, którą kryto lub co bardziej prawdopodobnie od położenia w Korycinie rzeki Kumiałki. Prawa miejskie magdeburskie w roku 1671, utracone pod koniec XIX w. Do dziś zachowany XVII – wieczny układ urbanistyczny. Kościół p.w. Podwyższenia i Znalezienia Krzyża Świętego, neogotycki z 1905 roku, usytuowany na wzgórzu, jest widoczny ze wszystkich stron z odległości kilku km. Za plebanią XVIII – wieczny park. W centrum miejscowości, na skwerze dwa pomniki, jeden z herbem Korycina, drugi poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości po okresie zaborów.
Wjeżdżamy na rynek koryciński. Tu szlak ma swój koniec.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1