Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Goniądz - Tourist attractions

Cemetery of the Roman Catholic Parish of St. Agnes in Goniądz
Cemetery of the Roman Catholic Parish of St. Agnes in Goniądz, founded in early 19th century – consecrated in 1804. Plan of a irregular polygon, radial alley system, surrounded with fields.
 
 

Chapel of St. Florian
On a picturesque slope near the Church St. Agnes there is a small Chapel of St. Florian.
 
 

Chapel of the Holy Spirit in Goniądz
In the burial cemetery by the road to Mońki one can see the Chapel of the Holy Spirit built of yellow brick.
 
 

Church of Our Lady of the Angels in Downary
The Parish of Our Lady of the Angels in Downary has a short but interesting history.
 
 

Church of St. Agnes in Goniądz
Church of St. Agnes in Goniądz is one of the oldest parishes by the Biebrza.
 
 

« Previous123Next »
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi