Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Lipsk - Hiking

A kayaking trail on the Sidra river
The trail can be started from Water Sports Centre over the water reservoir, a place with a campsite, or in Siderka village, below the place where kayaks have to be carried, on 15,3 kilometre of the trail. The Sidra river can provide wonderful adventures b
 
 

Rogożynek - Ruś kayaking trail – easy trail
 
 

PL-258-z bicycle trail - green (78,3 km)
The trail accessible for bicycle tourism for 46,9km. From the village of Wrotki, it runs on the edge of Biebrza National Park buffer zone, through the villages of Jaminy (wooden church from the late 18th century), Czarniewo, Czarny Las, Sztabin, Krasnybór
 
 

PL-2551-n Walking Trail – blue markings
It leads from Wizna, along the Narew river, then by the Ruś village through the bridge on the Łomża – Białystok road it continues on the left side of the river (numerous water and marsh birds in the spring), then it goes through the Góra Strękowa, village
 
 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi