Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Nowy Dwór - Tourist attractions

Bobra Wielka
A watermill from the turn of the 19th and 20th centuries. A two-story building, reconstructed a number of times, unused today.
 
 

Cemetery of the Orthodox Parish of St. Nikolas in Nowy Dwór
Cemetery of the Orthodox Parish of St. Nikolas in Nowy Dwór, founded in ca. 1804, expanded in the 1960s, built on a rectangular plan. Located in the western part of the village, by a road.
 
 

Cemetery of the Roman Catholic Parish of St. John the Baptist in Nowy Dwór
Cemetery of the Roman Catholic Parish of St. John the Baptist in Nowy Dwór, founded in the beginning of the 19th century on the plan of a irregular polygon.
 
 

Chilmony
A barn with its roof protruding on both sides of the door. It provided roof for the two rooms of usually storage functions.
 
 

Churchyard cemetery of the Parish of St. John the Baptist in Nowy Dwór
Churchyard cemetery of the Parish of St. John the Baptist in Nowy Dwór, founded in the 16th century on a plan of an irregular polygon. Located in Kościelna Street, in the northern frontage of the village square, in the centre of the village.
 
 

« Previous12Next »
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi