Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Sztabin - Hiking

New walking trail: Krasnoborki - Jasionowo - Krasnybór - Jastrzębna I - Kamienna Stara - Kamienna Nowa
Krasnoborki - Jasionowo - Krasnybór - Jastrzębna I - Kamienna Stara - Kamienna Nowa (25 km)
 
 

A kayaking trail on the Augustów Canal from Augustów to the Biebrza river
 
 

Rogożynek - Ruś kayaking trail – easy trail
 
 

B -11 c bicycle trail – red markings – “Podlachian Stork Trail”
Janów – Korycin bicycle trail, marked green, leads along local roads that run not far from Kumiałka river. While travelling by bike, we will observe not only the beautiful valleys of Kumiałka, but also an interesting lie of the land – Szomowskie hills. An
 
 

PL-258-z bicycle trail - green (78,3 km)
The trail accessible for bicycle tourism for 46,9km. From the village of Wrotki, it runs on the edge of Biebrza National Park buffer zone, through the villages of Jaminy (wooden church from the late 18th century), Czarniewo, Czarny Las, Sztabin, Krasnybór
 
 

Małowista - Trzyrzeczki - Leśniczówka Trzyrzeczki Walking Trail
On its whole length, the trail leads nearby numerous soviet bunkers form 1942. The bunkers belong to Grodno Fortified Region, part of the Molotov Line.
 
 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi