Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Contact

Fundacja Biebrzańska
16 - 150 Suchowola
Plac Kosciuszki 21

Sekretariat: Anna Osakowicz
Telefon / faks: (085) 7128 307
e - mail: sekretariat@biebrza-leader.pl

Dyrektor sekretariatu: Michał Matyskiel
Telefon: 0 602538198
e - mail: biebrza.mat@interia.pl

Specjalista do spraw obsługi projektów: Anna Wirkowska
Telefon: 085-7128307
e - mail: annawirkowska@biebrza-leader.pl

Asystent specjalisty do spraw obsługi projektów: Katarzyna Korzeniewska
Telefon: 085-7128307
e - mail: katarzynakorzeniewska@biebrza-leader.pl


 
 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi