Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Agrotourism Farm Adam Janewicz

Hosts offer tourists accommodation within the borders of Augustów Forest, near the Biebrza National Park:
- "Leśne Zacisze" (address: Sosnowo 1A, 16-310 Sztabin) – accommodation for 12 people;
- "Janewiczówka" (address: Kopiec 7, 16-310 Sztabin) 3 wooden houses with rooms utilised in the attic space.

Contact:
Kopiec 7, 16-310 Sztabin
phone: 48 87 641 31 54, 48 694 579 718
e-mail: lesne.zacisze@wp.pl

More information about this agrotourism farm can be found on this website.

Leśne Zacisze     
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi