Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Agrotourism Farm "Dolina Biebrzy" Robert Dembowski

The farm is located in central part of the Biebrza National Park, in small and peaceful village by the Biebrza River. Windows offer scenic view of the river and its spacious marshy valley. Guests have at their disposal a little guest-house, so called “House over the Biebrza River”, wooden summer houses and a campsite.
On the farm you can find:
-rental of modern and traditional canoes, rafts, boats, mountain bikes
-watchtower vantage point with a balcony
-small wooden inn: “Stable” (for 25 people)
-feast arbour with a smokehouse (for 25-30 people)
-green area with a campsite
-marina with a jetty
-mini playground for children.
 Contact:
Wroceń 44, 19-110 Goniądz
phone: 48 85 738 39 26, 603 078 051
e-mail: robert@dolinabiebrzy.pl

More information about this agrotourism farm can be found on this website.

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi