Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Krasnoborki

founded in 1506 by Fiedka Bohdanowicz Chreptowicz; in 16th-17th century a centre of Chreptowicz family properties. Former order church of the Annunciation to the Blessed Virgin Mary, one of the oldest in Podlasie /1584-89/, of the Adam Chreptowicz’s foundation, brick, gothic-renaissance, built on the Greek cross plan; from 2nd half of 16th century to 1825, orders’ headquarters of Basillian monks, Bernardines and Dominicans. Nearby, there is a Saint Roch’s church built in 1870, cast-iron gravestone of Wiktoria Wierzbicka Rymaszewska made in “Wawra” steelworks owned by K. Brzostowski in April, 1863. On the cemetery, a monument with names of 44 manhunt victims killed in July, 1945 by NKVD and Polish communist secret political police.

A house from the 1930s with an ornamented porch.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi