Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Stare Dolistowo

A house from the early 20th century, with walls of corner-notched and vertical-post log construction, set on foundations made of field stones joined with mortar. Windows have window heads and frame-panel shutters. The house’s gable is interesting, with its multidirectional formwork plank arrangement, soffits, and eaves laths.

A house from the 1920s, set on foundations made of field stones joined with mortar. Walls of corner-notched log construction, joined at the corners in the shape of a swallow’s tail. Jamb windows, with frame-panel shutters, decorated with window heads. Unusual corner ornaments in the form of a frame with panels. The gable decorated with multidirectional formwork plank arrangement.A house from the 1920s, set on brick-and-stone foundations, with walls of vertical-post log construction. Jamb windows, with shutters of frame-panel construction, decorated with window heads. Corners have vertical-plank formwork with modest geometric ornamentation.


A smock mill built around 1870. In the 1950s, by a direction from the authorities, the sails were removed which forced the windmill’s owner to install engine-powered drive. In the 1980s, a brick annex was built next to the windmill. The object was used until the late 1990s. A metal board, issued in 1870 by the Warsaw Insurance Company and certifying the building’s insurance, was preserved.

 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi