Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

A kayaking trail on the Augustów Canal from Augustów to the Biebrza river

km

0,0 – Augustów, water resort of PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society), ul. Nadrzeczna street, the river flows out from the Necko lake

1,7 – Augustów lock

6,6 – Sojownica sluice – flow into the Sajno lake

7,1 – Białobrzegi lock

9,4 – Spichlerzysko sluice

14,9 – Borki lock

21,0 – Sosnowo lock - campsite

31,4 - Polkowo – coach stop

33,8 – Dębowo lock – a campsite below

34,2 – the Augustów canal joins the Biebrza river

Further kayaking on the Biebrza river. It runs for 84,2km until flowing into the Narew river.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi