Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

New walking trail: Krasnoborki - Jasionowo - Krasnybór - Jastrzębna I - Kamienna Stara - Kamienna Nowa

Show / hide map
Krasnoborki - Jasionowo - Krasnybór - Jastrzębna I - Kamienna Stara - Kamienna Nowa (25 km)
Krasnybór – founded in 1506 by Fiedka Bohdanowicz Chreptowicz; in 16th-17th century a centre of Chreptowicz family properties. Former order church of the Annunciation to the Blessed Virgin Mary, one of the oldest in Podlasie /1584-89/, of the Adam Chreptowicz’s foundation, brick, gothic-renaissance, built on the Greek cross plan; from 2nd half of 16th century to 1825, orders’ headquarters of Basillian monks, Bernardines and Dominicans. Nearby, there is a Saint Roch’s church built in 1870, cast-iron gravestone of Wiktoria Wierzbicka Rymaszewska made in “Wawra” steelworks owned by K. Brzostowski in April, 1863. On the cemetery, a monument with names of 44 manhunt victims killed in July, 1945 by NKVD and Polish communist secret political police.
Kamienna Nowa – a rail bridge over the Biebrza river built in 1886. Foundations of the bridge were constructed on caissons settled 25 meters below the surface; was destroyed in 1945 and rebuilt in 1955-57. A brick train station from late 19th century was also preserved to this day.
Kamienna Stara – a wooden St. Anne’s church from 16th century is the oldest religious building in Podlasie. The church was funded by Piotr Wiesiołowski – the leaseholder of Perstuń and Nowodworce forest district, later the Marshall of the Lithuanian Court. Remains of the manor – summer residence were preserved to this day. Next to the church, there is a grave of general Nikodem Sulik, hero of the Monte Cassino battle. Ashes of the general were transported from London in 1993. There is also a wooden ‘Dutch’ windmill from 1902.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi