Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

PL-2541-y – yellow markings TAMA - Kuligi - Orzechówka -Węzeł szlaków "TAJENKO"

Show / hide map

Accessible for bicycle tourism on the Tama-Orzechówka section.

The trail starts by the coach station in Tama and runs through the forests in the direction of Woźnawieś village, after 3km, it turns into a forest road to the Kuligi village, passes the village and on the 10th kilometre, it reaches the borders of Biebrza National Park, crosses the Jegrznia river and goes further along the forest road to the dyke between Woźnawieś, Grzędy forester’s lodge and the Rajgród – Grzędy red trail. The yellow trail goes by the edge of “Red Marshes”, through Orzechówka village and ends on the crossroads – “Tajenko” hub of trails.


 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi