Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

PL-2542-n Wal Leśniczówka Grzędy - "Kapliczka" - Góra Partyczyzna - Góra Perewida -(7,5 km) walking trail – blue markings

Show / hide map
The trail begins by the Grzędy forester’s lodge and leads eastwards through forested areas (through so-called Second and Third Perch), it reaches a footbridge (part of the “ Red Marshes” educational path – black markings), through the marsh forest on the raised bog. By the “Shrine”, the trail crosses the road and goes by the forest path. This part of the blue trail leads through old mixed forests. After approximately 1,5km, we reach a forest crossroad (the blue trail joins together with the black trail near Partyczyna Hill) where the trail turns left and for 0,6km it goes together with the black trail. For the next 0,7km, the trail goes by a forest path, reaches the red trail and ends near Perewid’s hill.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi