Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Szlaki piesze

 
 • Szlak pieszy PL-2549-c GUGNY - BARWIK - 9,5 km - znaki czerwone, szlak okresowo bardzo trudny!!!
  Rozpoczyna się od szlaku niebieskiego nieopodal wsi Dobarz i prowadzi przy leśniczówce Barwik do wieży widokowej na "Grądziku Występ", nad rzeką Kosódką. Stąd dalej przez uroczysko Kaliszek prowadzi do wsi Gugny. Trasa kończy się na "Carskiej Drodze" przy
   
   

 • Szlak pieszy PL-2547-z Osowiec Twierdza - Białogrądy - Przechody - Sojczyn Grądowy - Kuligi - 38,5 km - znaki zielone
  Szlak pieszy Osowiec Twierdza - Białogrądy - Przechody - Sojczyn Grądowy - Kuligi (38,5 km)
   
   

 • Czarny szlak pieszy Mścichy - Biały Grąd
  Ścieżka prowadząca żwirową groblą od wsi Mscichy do wieży widokowej o długości ok. 3,2 km.
   
   

 • Szlak pieszy Krasnoborki - Jasionowo - Krasnybór - Jastrzębna I - Kamienna Stara - Kamienna Nowa
  SZTABIN - HAMULKA (25 km) Krasnoborki - Jasionowo - Krasnybór - Jastrzębna I - Kamienna Stara - Kamienna Nowa Krasnybór - zał. w 1506 r. przez Fiedkę Bohdanowicza Chreptowicza; w XVI-XVII w. centrum dóbr Chreptowiczów...
   
   

 • Szlak pieszy Małowista - Trzyrzeczki - Leśniczówka Trzyrzeczki
  Małowista - Trzyrzeczki - Leśniczówka Trzyrzeczki - 10 km
   
   

 • Szlak pieszy PL-2551-n  znaki niebieskie
  WIZNA - Góra Strękowa - Laskowiec - Barwik - Olszowa Droga - Goniądz - Dolistowo - Jagłowo - Trzyrzeczki - Jałowo - LIPSK - 130,7 km - szlak łatwy
   
   

 • Szlak pieszy Laskowiec – Zajki – Szafranki – Szorce – Nowa Wieś – Trzcianne – Chojnowo – Dobarz (36 km) znaki zielone
  Laskowiec – Zajki – Szafranki – Szorce – Nowa Wieś – Trzcianne – Chojnowo – Dobarz – długość 36 km.
   
   

 • Szlak pieszy PL-2550-yTrzcianne- Zubole-Chojnowo- Gugny-Stójka- Nowa Wieś-Trzcianne (20,50 km) - znaki żółte
  Trzcianne- Zubole-Chojnowo- Gugny-Stójka- Nowa Wieś-Trzcianne Długość 20,50 km. Szlak łatwy.
   
   

 • Szlak pieszy PL-2542-n znaki niebieskie Leśniczówka Grzędy - "Kapliczka" - Góra Partyczyzna - Góra Perewida -(7,5 km)
  Leśniczówka Grzędy - "Kapliczka" - Góra Partyczyzna - Góra Perewida -(7,5 km)
   
   

 • Szlak pieszy PL-2577-z "Kumiałka - Biebrza" znaki zielone - 66 km
  Szlak pieszy "Kumiałka-Biebrza" zaczyna się w Janowie i do Korycina biegnie wzdłuż rzeki Kumialka. Po drodze będziemy mieli okazję zobaczyć ciekawe wczesnośredniowieczne grodziska w Aulakowszczyźnie, Milewszczyźnie oraz młyny wodne w Sitawce, Romaszówce i
   
   

 • Szlak usług wspólnot “Atrakcje Regionu Wiejsiejskiego“ - I trasa
  Stowarzyszenie Partnerów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dzukii (Dzūkijos VVG), w ramach współpracy ze wspólnotami wiejskimi Powiatu Łoździejskiego, stworzyło dwa szlaki usług wspólnot, które stanowią wspaniałą okazję poznania Rejonu Łoździejskiego. Szlak usłu
   
   

 • Szlak usług wspólnot “Atrakcje Regionu Wiejsiejskiego“ - II trasa
  Stowarzyszenie Partnerów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dzukii (Dzūkijos VVG), w ramach współpracy ze wspólnotami wiejskimi Powiatu Łoździejskiego, stworzyło dwa szlaki usług wspólnot, które stanowią wspaniałą okazję poznania Rejonu Łoździejskiego. Szlak usłu
   
   

 • Szlak usług wspólnot “Szlakiem jaćwieskim do teraźniejszości”
  Stowarzyszenie Partnerów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dzukii (Dzūkijos VVG), w ramach współpracy ze wspólnotami wiejskimi Powiatu Łoździejskiego, stworzyło dwa szlaki usług, które stanowią wspaniałą okazję poznania Rejonu Łoździejskiego.
   
   

 • Szlak żółty "Nowy Świat" - Kopytkowo - Jasionowo - Dębowo - Polkowo (10,1 km)
  Szlak bierze swój początek na parkingu, przy uroczysku "Nowy Świat" w o.o. Grzędy. Przez pierwsze 600 m biegnie przez wydmy. Następne 3 km to szlak trudny do przejścia latem, nawet przy niskich stanach wód.
   
   

 • Szlak pieszy PL-2543-z zielony Leśniczówka Grzędy- "Solistowska Góra" - "Łągiew" - Węzeł szlaków (wodopój w zagrodzie hodowli za
  Szlak rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi groblą w kierunku wschodnim, wśród lasu mieszanego skręca w dróżkę leśną na wydmy...
   
   

 • Szlak pieszy PL-2544-s czarny "Uroczysko Dęby"- "Góra Partyczyzna" - "Kapli Dołek" -2,2 km - szlak łatwy
  Szlak łącznikowy prowadzący od uroczyska Kapli Dołek (szlak czerwony) do miejsca postojowego przy starych dębach (szlak czerwony).
   
   

 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1