Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Witrualny spacer

 
 • Bargłów Kościelny
   
  Bargłów Kościelny Gmina Bargłów Kościelny jest położona w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim.Krajobraz gminy jest stosunkowo jednorodny. Analizowany obszar należy do Kotliny Biebrzańskiej. W sąsiedztwie rzeki Biebrzy i Netty (ew. Kanału Augustowskiego) przeważają łąki z kępami zadrzewień. Środkową i północną część gminy pokrywają lasy. Pozostałą część gminy zajmują rozłogi pól z zadrzewieniami śródpolnymi.
   
   

 • Dąbrowa Białostocka
   
  Dąbrowa Białostocka Miejsko- wiejska gmina Dąbrowa Białostocka jest jedną z większych gmin w powiecie sokólskim w województwie podlaskim. Ma ona głównie charakter rolniczy. Centrum gminy jest miasto Dąbrowa Białostocka, które pełni funkcje ośrodka administracyjno- usługowego.
   
   

 • Goniądz
   
  Goniądz Gmina Goniądz położona jest w powiecie monieckim, województwie podlaskim. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego. Zajmuje 376,68km2 powierzchni kraju. Jej obszar rozciąga się wzdłuż rzeki Biebrzy, a miasteczko Goniądz będące siedzibą władz samorządowych leży na Wysoczyźnie Białostockiej na skraju Kotliny Biebrzaańskiej, przy turystycznym szlaku wodnym biebrzy łączącym jeziora Równiny Augustowskiej i Pojeziorza Ełckiego z Narwią.
   
   

 • Janów
   
  Janów Gmina Janów – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim. Zajmuje obszar 20 774 ha, z czego 6 220 ha pokryte jest lasami stanowiącymi własność państwową i prywatną. Przez tereny gminy przepływa malownicza rzeka Kumiałka będąca dopływem Biebrzy. W 35 sołectwach mieszka około 5 tysięcy mieszkańców.
   
   

 • Jaświły
   
  Gmina Jaświły (1945-54 gmina Dolistowo) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie monieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.
   
   

 • Korycin
   
  Korycin Gmina Korycin - położona jest w środkowej części województwa podlaskiego w powiecie sokólskim w odległości 45 km na północ od Białegostoku i graniczy z następującymi gminami: miastem i gminą Suchowola, gm. Janów, gm. Jasionówką miastem i gmina Czarna Białostocka i gm. Jaświły. Gmina jest wtulona między Puszczę Knyszyńską, a Biebrzański Park Narodowy. Atuty to m.in. bliskość granicy z Litwą i Białorusią oraz dogodne położenie komunikacyjne przy takich trasach jak droga krajowa nr 8 i droga wojewódzka Jeżewo – Korycin – Kuźnica Białostocka.
   
   

 • Lipsk
   
  Lipsk Miasto i Gmina Miasto i Gmina Lipsk położone nad Biebrzą miasto Lipsk jest największą miejscowością gminy, siedzibą samorządu lokalnego. W Lipsku mieszka ponad ok. 2,4 tys. osób, istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna. W mieście zachował się typowy miejski układ przestrzenny z prostokątną siecią ulic.
   
   

 • Mońki
   
  Mońki Teren gminy odznacza się wieloma walorami przyrodniczymi i historycznymi. Ze względu na położenie geograficzne i warunki społeczno-gospodarcze posiada duże możliwości rozwoju rolnictwa i turystyki. Gmina Mońki stanowi obszar o wyjątkowych walorach ekologicznych i krajobrazowych.
   
   

 • Nowy Dwór
   
  Nowy Dwór Gmina Nowy Dwór – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. Powierzchnia: 120,9 km²
   
   

 • Suchowola
   
  Suchowola Gmina Suchowola położona jest w środkowej części województwa podlaskiego w powiecie sokólskim, w obrębie Zielonych Płuc Polski, na skraju Biebrzańskiego Parku Narodowego. Malownicze, piękne krajobrazy o każdej porze roku, rozległe tereny leśne z dużą ilością grzybów są bezcennym skarbem gminy, zapewniającym wspaniały wypoczynek ludziom szukającym ciszy i spokoju, w symbiozie z niczym nieskażoną naturą.
   
   

 • Sztabin
   
  Sztabin Gmina Sztabin położona jest w powiecie augustowskim. Południową granicę gminy stanowi rzeka Biebrza, dlatego też bardzo duża część gminy (ok. 25%) znajduje się w Biebrzańskim Parku Narodowym i jego otulinie. We wsi Dębowo kończy swój bieg Kanał Augustowski, łącząc się z rzeką Biebrzą.
   
   

 • Trzcianne
   
  Trzcianne Gmina Trzcianne znajduje się w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tereny ścisłej ochrony Parku zajmują ponad połowę powierzchni gminy tj.16.539 ha. Na terenie gminy znajduje się 27,9 % powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przepływają przez nią 4 rzeki: od strony południowej Narew, od zachodu Biebrza, od północy Kosódka i od strony wschodniej Nereśl.
   
   

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1