Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Młyn Sitawka

Młyn wodny z okresu międzywojennego, obecnie jest użytkowany, zbudowano nad rzeką Kumiałką. Tu ma powstać sztuczny zbiornik wodny jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy i okolic.
Drogą gruntową w kierunku płn. wracamy do Janowa. Po skręcie w lewo jedziemy w kierunku centrum miejscowości i objeżdżamy kościół od strony płn. Skręcamy w prawo, szosą asfaltową Janów – Korycie jedziemy aż do skrzyżowania z drogą prowadzącą w prawo, do Jasionowej Doliny. Po drodze do skrzyżowania minęliśmy Klub „Panderosa” – stolicę muzyki disco – polo.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi