Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Okopy

Nieduża wieś powstała w XVIw w czasie zasied­lania Puszczy Nowodworskiej, należała do ekonomii gro­dzieńskiej. Nazwa wsi od kurhanów średniowiecznych zwanych przez miejscową ludność "okopami". Znana w kraju jako miejsce urodzenia księdza Jerzego Popie­łuszki. Do zwiedzana dom, w którym się on urodził, głaz z tablicą pamiątkową poświęconą księdzu, kaplicz­ka obok głazu. Dwa kurhany w pobliżu wsi, kilka zabyt­kowych krzyży wotywnych. Podążamy za wsią w kier. południowym i po dojściu do szosy asfaltowej skręcamy w prawo. Przed nami Sucho­wola.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi