Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Zabytki

 
 • Kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi w Bombli-Marianowie
  Pierwszy drewniany kościół we wsi Bombla został zbudowany 1946 roku dzięki zaangażowaniu i ofiarności mieszkańców. W pierwszych latach po wybudowaniu , wystrój świątyni był bardzo skromny. Ołtarz główny, ołtarze boczne , obrazy świętych , zostały wykonane
   
   

 • Osowiec-Twierdza
  Osowiec-Twierdza – osada w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Goniądz nad rzeką Biebrzą.
   
   

 • DZWONNICA
  Dzwonnica Z 1717 r. w Radziłowie
   
   

 • Kościół Filialny Św. Barbary
   
   

 • KOŚĆIÓŁ PAR. p. w. Narodzenia N. Marii Panny
   
   

 • Dwór
   
   

 • Obora z początku XX wieku
   
   

 • Budynek lata 20-te XX wieku
   
   

 • Budynek składowy lata 20 XX wieku
   
   

 • Budynek murowany
   
   

 • Budynek przemysłowy
   
   

 • Kużnia
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny z XXw.
   
   

 • Budynek plebanii.
   
   

 • dom z XXw.
   
   

 • Cmentarz żołnierzy Rosyjskich
   
   

 • Grób rodziny Łęgowskich.
   
   

 • Grób bohaterów spod Monte Cassino
   
   

 • Cmentarz Rzymskokatolicki w Słuczu
   
   

 • Cmentarz Rzymskokatolicki w Radziłowie
   
   

 • Grób Sędziego Biebrzańskiego
   
   

 • Grób Juliana Ahenbacha
   
   

 • Grobowiec rodzinny
   
   

 • Cmentarz Żydowski
   
   

 • Kapliczka
   
   

 • Kapliczka murowna
   
   

 • murowana kapliczka
   
   

 • mieszkalny budynek
   
   

 • budynek w miejscowości Wypychy
   
   

 • Wypychy- budynek
   
   

 • Budynek plebanii
   
   

 • dom
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • Stodoła Plebańska
   
   

 • Ogrodzenie Kościoła Św. Barbary oraz dawnego cmentarza przykościelnego
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • Młyn
   
   

 • Młyn elektryczny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
  Budynek mieszkalny przy ul. Plac 500-lecia 16, zbudowany przypuszczalnie na przełomie XIX/XX wieku. Murowany, tynkowany, parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy z facjatą od strony drogi kryty eternitem falistym, W narożnikach rod
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Kapilczka w Raciborach
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Budynek mieszkalny
   
   

 • Kościół Parafialny pw. NMP
   
   

 • Rajgrodzki Rynek
   
   

 • Kościół Parafialny pw św. Wojciecha w Rydzewie
   
   

 • Dwór Niedźwiadna
   
   

 • Dwór Bęćkowo
   
   

 • Dwór Bzury
   
   

 • Dwór Chojnowo
   
   

 • Dwór Niećkowo
   
   

 • Kapliczka Chojnowo
   
   

 • Kapliczka Danowo
   
   

 • Kapliczka Sokoły
   
   

 • Kościół p.w. Imienia NMP w zespole klasztornym Pijarów
   
   

 • Kolegium O.O. Pijarów, obecnie szpital
   
   

 • Klasztor O.O. Pijarów obecnie plebania i szkoła
   
   

 • Cmentarz rzymskokatolicki w Szczuczynie
   
   

 • Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niedźwiadnej.
   
   

 • Domostwo etnograficzne Pranasa Dzūkasa
   
   

 • Muzeum Pożarnictwa
   
   

 • Dwór w Szczuczynie
   
   

 • Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
   
   

 • Kościół pokarmelicki p.w. Narodzenia NMP
   
   

 • Dzwonnica drewniana - z 1840 r.
   
   

 • Cmentarz rzymsko-katolicki - z początku XIX w
   
   

 • •Cmentarz ludności Żydowskiej z 1941r.
   
   

 • Mauzoleum
   
   

 • Kaplica grobowa Bzurów
   
   

 • Mogiła zbiorowa
   
   

 • Plebania
   
   

 • Wikariat
   
   

 • Kapliczka
   
   

 • Budynek parafialny
   
   

 • Młyn wodny
   
   

 • Zabudowa - domy drewniane i murowane z XIX i XX wieku.
   
   

 • 8 Schronów, tzw. bunkry
   
   

 • Zespół dworski w Modzelach
   
   

 • Drewniany dwór w Żebrach
   
   

 • Fortyfikacje
   
   

 • Kościół w Białaszewie
   
   

 • Kaplica w Kapicach drewniana p.w. św. Cyriaka
   
   

 • Kapliczka w Dyble
   
   

 • Kapliczka w Sojczynie Borowym
   
   

 • Kapliczka w Chojnówku
   
   

 • Zespół parafialny w Bargłowie Kościelnym
  W skład zespołu parafialnego wchodzi kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ogrodzenie z 4 kapliczkami i bramami oraz plebania.
   
   

 • Cmentarz parafii rzymskokatolickiej Podniesienia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym
  Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. Podniesienia Krzyża Świętego założony w 1.poł. XIX w., na planie o nieregularnym wielobocznym kształcie.
   
   

 • Kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej
  Parafia w Dąbrowie Białostockiej (obecnie św. Stanisława Biskupa i Męczennika) została erygowana w 1595 roku. Fundatorem był król Zygmunt III Waza i w kolacji królewskiej parafia pozostawała do ostatniego rozbioru Polski.
   
   

 • Cmentarz żydowski w Dąbrowie Białostockiej
  Cmentarz żydowski, założony w XIX w., na planie zbliżonym do trapezu.
   
   

 • Bazylika pw. Ofiarowania NMP i zespół klasztorny w Różanymstoku
  Najpiękniejszy barokowy kościół doliny Biebrzy – różanostocka bazylika p.w. Ofiarowania NMP.
   
   

 • Kościół pw. św. Anny w Kamiennej Starej
  Najstarszy drewniany kościół w województwie podlaskim.
   
   

 • Kościół pw. św. Agnieszki
  Kościół św. Agnieszki wybudowano w roku 1922.
   
   

 • Kaplica św. Floriana w Goniądzu
  Na malowniczej skarpie niedaleko kościoła św. Agnieszki wznosi się niewielka kapliczka p.w. św. Floriana. Zbudowana na rzucie prostokąta zamknięta jest od wschodu półkolistą absydą; fasadę wieńczy masywny trójkątny fronton. Kaplicę wystawiono w 1864 roku
   
   

 • Kaplica pw. Świętego Ducha w Goniądzu
  Na cmentarzu grzebalnym przy drodze do Moniek można zobaczyć zbudowaną z żółtej cegły kaplicę p.w. Świętego Ducha.
   
   

 • Cmentarz parafii rzymskokatolickiej św. Jerzego w Janowie
  Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. św. Jerzego, złożony na początku XIX w., rozszerzony po roku 1934r. staraniem ks. Adama Ostrowskiego.
   
   

 • Cmentarz żydowski w Janowie
  Cmentarz żydowski, założony w końcu XIX w., na planie prostokąta. Położony w północnej części miejscowości, poza zabudowaniami, wśród pól uprawnych.
   
   

 • Zespół kościoła parafialnego w Brzozowej
  W skład zespołu wchodzi kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Brzozowej, dzwonnica oraz cmentarz przy kościele.
   
   

 • Kościół pw. św. Wawrzyńca w Dolistowie Starym
  W 1789 roku w Dolistowie Jan Zschernig zaprojektował jednonawowy kościół zakończony półkolistą absydą. Kształt ten został wymuszony istniejącymi już fundamentami, które okopano, wyrównano i wzmocniono, przygotowując je pod nową budowlę.
   
   

 • Kaplica pw. św. Floriana w Dzięciołowie
  Kaplica p.w. św. Floriana w Dzięciołowie ukryta jest w lesie położonym tuż za wsią. Administracyjnie przyporządkowana jest do parafii Jatwieź Duża.
   
   

 • Dwór w Mikicinie
  Budynek dworu zbudowany jest z cegły, tynkowany, podpiwniczony, piwnice sklepione kolebkowo.
   
   

 • Kościół pw. Znalezenia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie
  Murowany kościół wybudowano w latach 1899-1905 według projektu Jana Hinza.
   
   

 • Cmentarz parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej Anielskiej w Lipsku
  Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. Matki Bożej Anielskiej, założony w 1825r., na rzucie prostokąta. Położony w płn.- wsch. części miejscowości, na wzniesieniu.
   
   

 • Cmentarz żydowski w Lipsku
  Cmentarz żydowski, założony w k. XVIII w., na planie prostokąta zbliżonym do kwadratu.
   
   

 • Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku
  Murowany kościół zaczęto wznosić w 1906 roku, po wydaniu przez cara ukazu tolerancyjnego. 2 sierpnia 1914 roku ogromną neogotycką świątynię konsekrowano pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej.
   
   

 • Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza Królewicza w Mońkach
  Kościół moniecki jest trójnawową bazyliką z krótkim transeptem, do którego ścian szczytowych przylegają niskie kaplice. Do elewacji zachodniej dostawione jest prosto zamknięte prezbiterium i dwa pomieszczenia pomocnicze.
   
   

 • Dwór w Sikorach
  Dwór został wzniesiony prawdopodobnie w latach 70-tych XVIII wieku dla rodziny Świerzbińskich h. Rawicz i pozostawał w ich posiadaniu do 1 poł. XIX wieku.
   
   

 • Cmentarz przykościelny parafii św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze
  Cmentarz przykościelny parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, założony w XVI w., na planie nieregularnego wieloboku.
   
   

 • Cmentarz parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze
  Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, założony w 1. poł. XIX w., na planie nieregularnego czworoboku.
   
   

 • Cmentarz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Nowym Dworze
  Cmentarz parafii prawosławnej p.w. św. Mikołaja, założony 1.poł. XIX w. na planie prostokąta.
   
   

 • Kaplica grobowa rodziny Eynarowiczów na cmentarzu parafialnym w Nowym Dworze
  Kaplica grobowa rodziny Eynarowiczów zbudowana w 1903r. przez Kazimierza Eynarowicza.
   
   

 • Kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli
  Konsekracja kościoła nastąpiła w 1905 roku, a dokonał jej biskup wileński Edward Ropp.
   
   

 • Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Sztabinie
  Już od początku XIX stulecia trwały starania, popierane przez Karola Brzostowskiego o wydzielenie w Sztabinie osobnej parafii.
   
   

 • Kaplica cmentarna w Brzezinach
  Kapliczka cmentarna w Brzezinach została wzniesiona na cmentarzu grzebalnym w latach 20. XX wieku, prawdopodobnie równocześnie z kościołem w Laskowcu.
   
   

 • Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Giełczynie
  Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Giełczynie pochodzi z 1777 roku. Został ufundowany przez Chryzantego Opackiego, kasztelana wiskiego.
   
   

 • Cmentarz rzymskokatolicki parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Giełczynie
  Cmentarz rzymskokatolicki, założony w 1.poł. XIX w., na planie prostokąta. Położony przy drodze Gać-Giełczyn, około 1,5 km od giełczyńskiego kościoła.
   
   

 • Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem
  Murowany kościół wybudowano w 1846 roku, głównie dzięki wsparciu Wojciecha Wilhelma Ołdakowskiego, marszałka szlachty obwodu białostockiego i właściciela majątku Szorce Krynice.
   
   

 • Cmentarz parafii rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem
  Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła założony w 1.poł. XIX w.- pierwszy pochówek z 1812r. Na planie zbliżonym do prostokąta. Położony niewiele ponad 300m od kościoła, przy drodze Trzcianne-Downary.
   
   

 • Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej w Downarach
  Parafia Matki Bożej Anielskiej w Downarach ma krótką, lecz ciekawą historię. Jej początki wiążą się z osobą ks. Ksawerego Klimaszewskiego, który urodził się w tej miejscowości.
   
   

 • Cmentarz parafii rzymskokatolickiej św. Agnieszki w Goniądzu
  Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. św. Agnieszki, założony na początku XIX w.- poświęcony w 1804r. Plan o kształcie nieregularnego wieloboku, promienisty układ alei, otoczony polami.
   
   

 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1