Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Szlak pieszy PL-2547-z Osowiec Twierdza - Białogrądy - Przechody - Sojczyn Grądowy - Kuligi - 38,5 km - znaki zielone

Pokaż / ukryj mapę
Szlak pieszy Osowiec Twierdza - Białogrądy - Przechody - Sojczyn Grądowy - Kuligi (38,5 km)
0,0 szlak rozpoczyna się na przystanku PKS Osowiec - Twierdza na drodze Osowiec Twierdza - Goniądz, prowadzi drogą żwirową biegnącą przy fosie twierdzy
1,1 Dworzec kolejowy Osowiec - Twierdza.
1,2 Jednostka Wojskowa z Muzeum Twierdzy Osowiec.
1,3 Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego.
2,5 Rozjazd dróg - szlak skręca w prawo.
3,4 Most na rzece Biebrzy.
3,7 Schron bojowy Fortu Zarzecznego, na rozjeździe skręt w lewo.
4,1 Po lewej dojście do wieży widokowej (na ścieżce przyrodniczej Terenowego Ośrodka Edukacyjnego.
5,3 Skrzyżowanie z drogą Białystok - Ełk (początek kładek), szlak skręca w prawo i przed mostem na Kanale Rudzkim znów skręca w prawo w drogę polną prowadzącą w górę Kanału Rudzkiego.
6,0 Na rozjeździe dróg polnych szlak skręca w lewo.
7,0 Mostek na Kanale Łęg.
7,7 Pierwsze zabudowanie we wsi Białogrądy.
8,0 Skrzyżowanie z drogą asfaltową w centrum wsi - szlak biegnie prosto (we wsi liczne gniazda bociana białego)
8,2 Na rozjeździe dróg szlak skręca w lewo.
8,5 Ostatnie zabudowanie wsi dalsza trasa wiedzie wśród łąk i pastwisk.
9,6 Z lewej droga prowadząca do Kanału Rudzkiego (150m).
10,6 Na rozjeździe dróg szlak skręca w lewo.
12,3 Początek lasu - szlak skręca w lewo.
12,9 Skraj lasu - szlak skręca w prawo.
13,3 Pojedyncze gospodarstwo przy Kanale Rudzkim szlak omija zabudowania z prawej strony i polną drogą biegnie w kierunku lasu.
13,4 Początek lasu - szlak biegnie prosto.
13,7 Rozjazd dróg leśnych, szlak skręca w lewo.
13,8 Wzniesienie nad Kanałem Rudzkim, szlak prowadzi drogą przy kanale (świeże zgryzy bobrowe).
14,4 Pojedyncze gospodarstwo nad Kanałem Rudzkim - dogodne miejsce dla biwakowania.
14,7 Skrzyżowanie z drogą asfaltową, szlak skręca w prawo w kierunku wsi Przechody.
15,8 Skraj wsi Przechody z prawej dojście szlaku rowerowego z Osowca Twierdzy do Grajewa.
16,3 budynek po byłej szkole podstawowej w przyszłości Ośrodek Edukacji i Promocji "Dębiec" stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej.
17,1 Sklep spożywczy na końcu wsi Przechody
17,5 Koniec kompleksu leśnego - dalej szlak wiedzie wśród pastwisk i łąk.
18,2 Mostek na rowie melioracyjnym (Główny Przechodzki).
19,1 Z prawej strony drogi pojedyncze gospodarstwa rolne.
20,3 Skrzyżowanie z drogą Kapice - Ruda na skraju wsi Sojczyn Grądowy - szlak skręca w prawo i prowadzi razem ze szlakiem rowerowym drogą żwirową w kierunku wsi Kapice.
21,0 Szlak skręca w lewo w drogę gruntową biegnącą wśród łąk.
22,1 Skrzyżowanie dróg gruntowych - szlak wiedzie prosto wśród łąk i zakrzaczeń.
22,5 Rozjazd dróg, szlak skręca w prawo.
22,7 Uroczysko Zygzak - na skrzyżowaniu dróg szlak prowadzi prosto a następnie w lewo.
24,0 Dojście do szlaku pieszego (czerwony) Ruda - Goniądz, na rozjeździe dróg szlak skręca w prawo i biegnie wraz ze szlakiem czerwonym wzdłuż martwego koryta rzeki Ełk.
25,3 Rozjazd dróg - nasz szlak skręca w lewo na mostek na rzece Ełk, wchodzi w granicę Biebrzańskiego Parku Narodowego - za mostkiem w lewo, a szlak czerwony prowadzi do widocznego wzniesienia dawnej osady Dębiec.
26,9 Na skrzyżowaniu dróg szlak skręca w prawo, (prosto prowadzi droga do lasu o nazwie "Otoczne").
27,5 Skręt drogi w prawo przed rowem melioracyjnym 200m dalej droga skręca w lewo i biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego.
29,3 Skręt w lewo na kładkę na progu spiętrzającym wodę na rowie melioracyjnym prowadzącym do rzeki Ełk, szlak biegnie przy zakrzaczonym rowie w kierunku kompleksu leśnego "Brzeziny Ciszewskie".
29,5 Przed rowem melioracyjnym otaczającym "Brzeziny Ciszewskie" szlak skręca w prawo i biegnie drogą "zimową" przechodzi przez rów melioracyjny, skręca w lewo i skrajem kompleksu leśnego a łąkami dochodzi do pierwszego zakola koryta rzeki Jegrznia.
29,9 Prawie godzinny odcinek szlaku biegnie pomiędzy skrajem kompleksu leśnego "Brzeziny Ciszewskie" a silnie meandrującą rzeką Jegrznią- przez otwarte tereny wykaszanych łąk.
33,1 Skrzyżowanie z drogą do Ciszewa przy tablicy BPN, szlak skręca w prawo.
33,4 Most na rzece Jegrznia, tuż za mostem na rozjeździe dróg gruntowych w tzw. "trójkącie" szlak skręca w lewo i prowadzi drogą gruntową biegnącą wśród łąk w górę rzeki Jegrznia.
36,4 Drewniany most drogowy na rzece Jegrznia, szlak przechodzi przez most opuszcza granicę BPN i wchodzi na drogę żwirową prowadzącą do wsi Kuligi.
37,6 Pierwsze zabudowania wsi Kuligi położonej na śródleśnej polanie nieopodal rzeki Jegrznia.
38,3 Rozjazd dróg (z lewej do wsi Ciszewo) - szlak prowadzi prosto.
38,5 Rozjazd dróg w centrum wsi Kuligi, koniec naszego szlaku przy połączeniu ze szlakiem pieszym (żółtym) Tama - Las G
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi