Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Branch church of St. Barbara

Saint Barbara Filial church (1739). The main altar and side altar date back to 1879 and are of late baroque style, with one column, one axis and two-storeys. The main altar is barred; 18th-century baroque reliefs of St. Peter and Paul are placed above it. The paintings date back to 1870: the main altar features St. Anne, altar finial St. Barbara. Architectural tabernacle with a revolving Eucharistic throne. The left altar features the Trinity and the vision of Antoni Padewski. The right altar features John Evangelist, Immaculate Conception of B.V.M. NMP by Franciszek Tegazzo. A true jewel among the interiors of the church is the baroque-classicist pipe organ dating back to 1839. It features a music box with five tunes and two bellows, and a pulpit shaped like a boat with a canopy that resembles a sail, dating back to 1871.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi