Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Klinek Dąbrowski Cheese

Klinek cheese is a white cheese made of fresh cow milk. This delicacy already won a prize in the contest of the Marshall Office of Podlaskie Voivodeship: “Our Culinary Heritage – Regional Tastes”, while in 2013 it won the Pearl Prize on the Polagra Fair in Poznań. Producers claim that the secret of its taste lies in its simplicity and naturalness. It has no additives. It is a simple milky, creamy taste. Kalinek cheese was added to the List of Traditional Products on the 25th February 2014.

Producers of the Klinek Dąbrowski Cheese:
Halina Raducha, zam. Ostrowie Kolonia 76, 16-200 DąbrowaBiałostocka, tel. 511 505 331
Karolina Strójkowska, zam. Sadek 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. 500 118 614
Dorota Korolczuk, zam. Wiązówka 7, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. 85 7122 347
Walentyna Lewicka, zam. Wiązówka 21, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. 794 226 413
Danuta Haraszkiewicz, zam. ul. Kolonia Małyszówka 5, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. 694 787 260
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi