Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka
Valsčiaus privalumai: įdomi istorija, vertingi paminklai, viena iš svarbiausių Marijos šventovių, kultūros ir kulinarijos paveldo turtingumas ir, žinoma, gamtinės vertybės. Dąbrowa Białostocka (prieš karą Dąbrowa Grodzieńska) yra prie kelio, jungiančio Balstogę su Augustavu ir Suvalkais, „Lenkijos žaliųjų plaučių“ teritorijoje, Bebros nacionalinio parko apsauginėje zonoje, tarp spalvingų moreninių masyvų. Miestas yra prie Kropiwna upės, kuri įteka į Bebrą jos aukštupyje. Bebros pelkės ir durpynai sudaro apie 100 tūkstančių hektarų, ir čia yra daugelio retų augalų ir gyvūnų buveinės. Per valsčių eina „Gandrų takas“. Šalia baltojo ir juodojo gandro, šioje teritorijoje galima aptikti gulbes nebyles, paprastąjį suopį, kurapkas, pilkąsias gerves, pempes. Čia taip pat yra didžiausia Bebros aukštupio regiono šikšnosparnių buveinė. Gamtiniu atžvilgiu patrauklios sąlygos turizmo plėtrai bei poilsiui, todėl siekiant sustiprinti šias vertybes, valsčius investuoja į ekologiją, sėkmingai mažindamas dujų emisiją bei diegdamas ekologiškas katilines, tvarkydamas atliekų ūkį ar statydamas kanalizacijos tinklą.
Pramoga piligrimams ir turistams yra stebuklais garsėjančios Różany Stok Dievo Motinos šventykla, esanti Różanystok dominikonų vienuolyno komplekse. Jos steigėjai buvo čia gyvenusi Tiškevičių giminė. Vienuolyną supa istorinis parkas. Šiuo metu šventovė sudaro vieną iš „Tarpvalstybinio dominikonų tako“ bei „Tarpvalstybinio piligrimų tako“ turizmo etapų: Choroszcz – Różanystok – Krasnybór – Seinai – Druskininkai – Vilnius – Agluona Latvijoje. Lankytojai gali apsistoti Piligrimo name arba viename iš kelių kaimo turizmo sodybų, esančių valsčiaus teritorijoje, tarp kitko: Hamulka kaime, Kolonia Jasionówka, Reszkowce. Jų šeimininkai gali pasiūlyti jojimą arkliais, plaukimą plaustais Bebros upe, žvejojimą, dekoratyvinių naminių paukščių stebėjimą, apylinkės lankymą su gidu bei  regioninės virtuvės delikatesus: tradicinius Palenkės valgiaraščio patiekalus iš bulvių, naminę duoną ir sviestą, mėsą, vytintus kumpius, šakotį, baltą varškę, vadinamą „klinek dąbrowski“. Verta nuvykti į Kamienna Nowa, į poeto ir skulptoriaus Ryszardo Myśliwieco ūkį.
Verta rekomenduoti ir kitas valsčiaus vietoves: Jaczno, kuriame yra medinė XIX a. stačiatikių kapinių koplyčia, Kalno (dvaro liekanos ir parkas – Kalno tvenkinius iškasė nuteistieji, kovoję prieš carą tautos sukilimuose), Kamienna Nowa (XIX a. pabaigos geležinkelio stoties kompleksas), Kamienna Stara (medinė XVI a. bažnyčia, seniausias medinės architektūros pastatas Palenkėje, dvaro kompleksas ir parkas). Dąbrowa vietovėje galima žavėtis gerai išlikusiu XVII ir XVIII a. sandūros urbanistikos kompleksu, istoriniu Šv. Stanislovo parapijos bažnyčios kompleksu, XIX a. medine koplyčia ir daugiau nei 80 metų turinčiu olandiško tipo vėjo malūnu.

 


 
 


 


 


 


 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi